NAPREDNE ELEKTRONISTALACIJE – DOMOTIKAŠTO JE DOMOTIKA?Slika 1 - prikaz klasične i napredne elektroinstalacije
                Domotika je nov i napredan način izvedbe elektroinstalacija. Izvodi se modularnim elementima i elementima za ugradnju u razvodne ormare namijenjenim za međupovezivanje putem BUS linije.
                Pogledajmo sliku 1. U gornjem redu laički je prikazana klasična križna linija: tri prekidača, razvodne kutije, kablovi i rasvjetno tijelo. U drugom i trećem redu prikazan je napredni sustav: tri dvostruke sklopke, relej (aktivator relejnog izlaza – aktuator) i kontrolna jedinica (centralna upravljačka jedinica, u ovom slučaju jedinica za jednostavnije sustave automatizacije). U čemu je razlika?
                Klasično svjetlo palimo i gasimo putem prekidača zatvarajući ili otvarajući strujni krug. U naprednom slučaju radnja se odvija drugačije: pritiskom na sklopku (tipku) putem BUS linije šaljemo informaciju kontrolnoj (upravljačkoj) jedinici. Na osnovu zadanog programa za navedenu sklopku centralna jedinica putem BUS linije šalje informaciju releju (aktuatoru) koji uključuje rasvjetu.
                Gdje je tu prednost? Iako način upravljanja zvuči komplicirano, prednosti su višestruke. Prva prednost je povezivanje svih modula na BUS liniju. To je obični dvožilni kabel na koji se nasumično spajaju moduli bez obzira kojem sustavu pripadaju, a ujedno služe i kao izvor napajanja za spomenute module. Informacije se putem BUS kabla prenose do upravljačkih i izvršnih jedinica. Naredna prednost je u mogućnosti konfiguracije sustava prema potrebi; radom sustava upravlja kontrolna (upravljačka) jedinica na osnovu programa koji joj zadamo. Na primjer, u slučaju da želimo promijeniti način upravljanja rasvjetom (promjenom rasporeda prekidača), kod klasične instalacije morali bi otvarati razvodne kutije, vaditi prekidače iz kutija u zidu, povući nove vodiče i nanovo spojiti elemente te ih ugraditi u kutije… U naprednom sustavu dovoljna je promjena programa u kontrolnoj jedinici za navedeni prekidač i nova funkcija je istog časa dostupna.
                Treća prednost je multifunkcionalnost; naime, odabirom SCENARIJA jedan prekidač može istodobno obaviti nekoliko funkcija: uključenje rasvjete, spuštanje elektromotornih roleta, uključenje grijanja, uključenje rada audio – sustava… i to sve pritiskom na jednu tipku. Zatim, postoji i mogućnost odabira programa – promjene funkcija u različito doba dana itd.
                Najveća prednost naprednog sustava je automatizacija. Naime, naprednim sustavom možemo obuhvatiti sve sustave: rasvjetu, grijanje, ventilaciju, audio – sustav, kontrolu pristupa, protuprovalnu zaštitu, tehničku zaštitu, komunikaciju i daljinsko upravljanje… Doslovno svi sustavi u stambenom objektu mogu se upravljati potpuno automatski, s jednog mjesta.
Slika 2 – prikaz modula napredne elektroinstalacije
                Na slici 2 prikazana je gruba podjela modularnih elemenata napredne elektroinstalacije. U prvom redu su kontrolne (upravljačke) jedinice i jedinice za nadzor i komandu. Opremljene su zaslonom osjetljivim na dodir i korisničkim sučeljima za jednostavno rukovanje sustavom.
                U drugom redu prikazane su jedinice za davanje naredbi za rad sustava: sklopke, IC daljinski upravljač, termostat i IC senzor. Treći red su moduli za nadzor pristupa i protuprovalni sustav: čitač smart kartica, numerička tipkovnica i čitač transponderskog ključa. Nakon njih slijede releji i sučelja za prilagodbu.
                U četvrtom redu prikazani su elementi audio – sustava: modul s RCA priključkom, IC sučelje, modul za upravljanje audio – sustavom, modularni zvučnik i modularna sirena. Prikazan je tek mali broj modula; sa ostalim tipovima modula susrest ćemo se tijekom daljnjeg teksta.

PRINCIP RADASlika 3 – napredan sustav električne instalacije
                Iako smo do sada opisali osnove rada naprednog sustava, iz opisanog ne možemo zaključiti koje su prednosti i zašto je taj sustav napredan. Stoga pogledajmo sliku 3; uočavamo nekoliko modularnih elemenata i dva elementa za ugradnju na sabirnice u razvodne ormare. Crnom i crvenom bojom označen je BUS vodič, dok je smeđom i plavom bojom označen vod visokog napona (220 V).
                Iako je na slici prikazan mali broj elemenata, prednosti su vidljive: jedina veza između svih modula je BUS vodič. Kod ugradnje nije bitan raspored prikapčanja elemenata na BUS liniju, možemo ih povezati nasumično. Uz BUS liniju na za to namijenjene module (releje – aktuatore, ispravljače i sl.) spajaju se potrošači na naponu gradske mreže.
                Za razliku od klasične instalacije, nakon ugradnje i povezivanja elemenata sustav je „gluh i slijep“. Potrebno je izvršiti podešenje (programiranje) u kontrolnoj (upravljačkoj) jedinici te svakom modulu dodijeliti njegovu funkciju. Pod brojem 1 na slici 3 prikazana je kontrolna (upravljačka) ploča. Služi za programiranje funkcija sustava i pojedinih elemenata kao i za nadzor rada sustava, a ujedno ima i portafonsku funkciju.  Pod brojem 2 prikazana je numerička tipkovnica za upravljanje radom protuprovalnog sustava, pristupu podešenju sustava i sl. Broj 3 je sobni termnostat s vremenskom funkcijom (timerom). Broj 4 prikazuje modularni IC senzor. Brojem 5 označen je  modul za priključenje Ipoda ili Iphonea u audio sustav. Broj 6 je kombinacija dva prekidača – za upravljanje elektromotornim roletama i scenarijem. Brojem 7 označen je slični modul sa tri prekidača – jedan za scenarij a dva za upravljanje roletama. Broj 8 predstavlja relejni pogon za upravljanje rasvjetom u obliku modula, dok je broj 9 element sa istom namjenom samo služi za ugradnju u razvodni ormar. I na kraju brojem 10 predstavljen je ispravljač – napojna jedinica za sve module priključene na BUS liniju.
                Iz ovog malog isječka napredne instalacije uviđamo šarolikost mogućnosti i primjene modularnih elemenata. U kratkim crticama – „mozak“ sustava je kontrolna (upravljačka) jedinica. Ona može upravljati za naše potrebe gotovo neograničenim brojem modula. Služi za unos programa i funkcija te za nadzor sustava. U sustav se može priključiti gotovo neograničen broj modula uključujući i module za upravljanje i nadzor opremljene ekranima osjetljivim na dodir. Što se pak tiče ostalih modula, kompletnu elektroinstalaciju možemo izvesti kao naprednu, uključujući i upravljanje radom svih utičnica i kompletne rasvjete.

PRILAGODBASlika 4 – prilagođavanje klasičnih elemenata električne instalacije naprednom sustavu
                Slika 4 prikazuje nam mogućnost prilagodbe naprednog sustava na klasične elemente za nadzor i upravljanje, te upravljanje potrošačima. Lijevo na slici prikazano je sučelje za prijenos informacije s kontakta termostata (ili bilo kojeg drugog senzora) na kontrolnu (upravljačku) jedinicu. U ovom slučaju termostat služi za upravljanje ventilacijom. Do njega je prikazano sučelje za prijenos informacije sa senzora koji su u funkciji i ne mogu se otpojiti iz naponske mreže (kontakti pod naponom). U ovom slučaju sučelje prenosi informaciju o stanju tlačne sklopke.
                Nadalje, prikazan je aktuator (aktivator) sa 4 releja koji u ovom slučaju služi za upravljanje radom trofaznog elektromotora vodene crpke (hidrofora). I kao posljednji prikazan je modularni aktuator (relej) za upravljanje radom ventilatora.
                Zašto se upravljanje ne vrši klasičnim načinom, već putem napredne instalacije? Na početku moramo se prisjetiti da su za rad spomenutih uređaja potrebni specifični senzori (tlačna sklopka i sl.) ili senzori ugrađeni u sustav (termostat u rekuperatoru), koje ne smijemo isključiti iz sustava upravljanja. Međutim, želja nam je poboljšati upravljanje spomenutim uređajima i uvrstiti ih u sustav potpune automatizacije. Na opisani način upravljanje uređajima prepustili smo kontrolnoj (upravljačkoj) jedinici, u kojoj uz osnovne uslove pripadajućih senzora možemo pridodati bilo koji drugi uslov kojim ćemo ostvariti kvalitetniji rad sustava. Tako npr. uz pripadajući senzor u sustav ventilacije možemo dodati uslovnosti vremenskog upravljanja, razlike u tlaku, razlike u temperaturi, radu kuhinjske nape…
                Ukratko, opisanim elementima možemo u napredan sustav automatizacije integrirati sve klasične kućne sustave!


RASVJETA

Slika 1 – prekidači
                Opisom rasvjete najjednostavnije ćemo shvatiti princip rada naprednog sustava. Za početak pogledajmo izgled prekidača (slika 1); nikakva posebna filozofija, dvostruki i trostruki prekidač. Postoje moduli – prekidači i moduli – prekidači sa ugrađenim aktuatorima – relejima za upravljanje rasvjetom, elektromotornim roletama, žaluzinama…
                U čemu je bit? Naime, iako se radi o prekidačima, u biti to su moduli pomoću kojih dajemo informaciju komandnoj (upravljačkoj) jedinici o željenoj radnji. Na osnovu postavki koje smo unijeli za svaki prekidač upravljačka jedinica šalje informaciju određenom releju – aktuatoru, koji pak izvršava željenu radnju (uključuje rasvjetu). Iz toga razabiremo da možemo po želji odabrati i kasnije mijenjati funkciju svakog prekidača jednostavnim odabirom programa u upravljačkoj jedinici. Nadalje, istim prekidačima može se upravljati i već opisanim scenarijima: npr. istodobno uključenje rasvjete i spuštanje roleta pritiskom na jednu tipku. Funkcije scenarija određuju se u upravljačkoj jedinici i dodjeljuju se pojedinim prekidačima.
                Scenariji su pogodni i za upravljanje „putovima svjetla“ – na primjer „put svjetla“ spavaća soba – predhodnik – kupaona. Scenarij služi za uključenje rasvjete kad imamo noćnu potrebu odlaska na zahod; pritiskom na samo jednu tipku uključuje se rasvjeta u svim prostorijama kojima ćemo se kretati. Funkcije scenarija su mnogostruke i uz malo planiranja mogu nam uvelike olakšati i unaprijediti upravljanje rasvjetom.
Slika 3 – raspored modula po prostorijama  
Slika 4 – elementi za upravljanje rasvjetom
                Slika 3 prikazuje raspored modula za upravljanje rasvjetom i roletama po prostorijama, dok nam slika 4 pruža pojednostavljenu sliku potrebnih elemenata. Prikazani broj modula predstavlja optimum, ali bez problema možemo dodavati module prema našoj želji i potrebi. Razabiremo da je upravljanje rasvjetom znatno drugačije nego kod klasične rasvjete. Iako nećemo ići u detaljan opis funkcioniranja svakog elementa i dijela rasvjete, bitno je spomenuti ovo: svaka grupa prekidača namijenjena je za upravljanje rasvjetom, roletama ili žaluzinama, i scenarijima (dva scenarija po grupi prekidača). U slučaju potrebe funkcije prekidača naknadno se mogu izmijeniti jednostavnom promjenom postavki u kontrolnoj (upravljačkoj) jedinici. Za upravljanje pojedinim elementima instalacije koristi se i daljinski upravljač za 14 funkcija. IC prijemnik daljinskog upravljača povezan je sa BUS linijom i funkcije daljinskog upravljača određuju se u komandnoj (upravljačkoj) jedinici. Uz scenarije postoji i mogućnost upravljanja dijelovima rasvjete pomoću programa: uključenje ili isključenje rasvjete u određeno vrijeme, osvjetljenje uvjetovano vanjskim osvjetljenjem, posjednutošću prostorija itd.

                            

NADZOR POTROŠNJESlika 5 – sustav za nadzor potrošnje i sprječavanje preopterečenja
                Kao što mu i naziv govori, nadzor potrošnje električne energije služi za kontrolu ukupne potrošnje električne energije u domaćinstvu, kao i za sprječavanje preopterećenja. Naime, električna instalacija mora biti opremljena limitatorom; u želji izbjegavanja iskapčanja električne energije putem limitatora ugrađujemo sustav za nadzor opterećenja (slika 5). Sustav se sastoji od modula za nadzor opterećenja koji putem mjernog transformatora (MT) priključenog na glavni energetski vod nadzire ukupnu potrošnju električne energije i podatke prosljeđuje do komandne (upravljačke) jedinice. Naravno, putem praktičnih korisničkih sučelja (slika 6) možemo u bilo kojem trenu dobiti informacije o trenutnoj potrošnji i potrošnji u proteklom vremenu.
                Međutim, uz nadzor potrošnje sustav ima i ulogu sprječavanja preopterećenja; na osnovu parametara unesenih u komandnu jedinicu u slučaju pojave preopterećenja modul za nadzor opterećenja počinje isključivati potrošače iz sustava opskrbe električnom energijom. Sustav za nadzor preopterećenja može upravljati radom do 8 potrošača, te ih isključivati redom od prvog do osmog dok god postoji preopterećenje. Kao što vidimo na slici 5, uređaji su priključeni na električnu instalaciju preko releja – aktuatora, koji u slučaju potrebe mogu izvršiti isključenje istih.
                U našem slučaju odredili smo prioritet („listu prioriteta“ velikih potrošača od 1 do 8) isključenja; najveći prioritet ima toplinska pumpa, što znači da će pri pojavi preopterećenja prva biti isključena. Slijedeći potrošač na listi prioriteta je trofazni motor sustava za navodnjavanje; u slučaju preopterećenja i nakon isključenja toplinske pumpe sustav će nastaviti isključivati uređaje po listi prioriteta, pa će i motorni pogon navodnjavanja biti isključen. U slučaju pak daljnjeg preopterećenja sustav isključuje potrošače redoslijedom prioriteta dok god postoji preopterećenje.
Slika 6 – korisničko sučelje za nadzor potrošnje
                Uz spomenuti sustav releji – aktuatori prikazani na slici 5 istodobno se mogu koristiti i u sustavu dirigirane potrošnje, automatizacije i sl.


SUSTAV ZA ODRŽAVANJE TEMPERATURESlika 7 – sustav za održavanje temperature
                Iako je o sustavu za održavanje temperature (grijanje, hlađenje, ventilacija) rečeno gotovo sve, pošto se radi o vrlo bitnom sustavu automatizacije moramo prikazati kako to izgleda „u praksi“. Iako je prikazana tek jedna od mnogobrojnih mogućnosti, bit našeg sustava je automatsko upravljanje putem komandne (upravljačke) jedinice.
                Sustav možemo podijeliti na nadzorni dio (termostati) i izvršni - upravljački dio (releji). Na osnovu informacija iz termostata i parametara (programa) komandna jedinica vrši upravljanje sustavom za održavanje temperature putem releja – aktuatora: broj okretaja ventilatora, otvaranje elektroventila podnog grijanja, registra, uključenje toplinske pumpe itd. Sustav je u stanju održavati temperaturu u granicama od 1 °C, kao i konstantnu i kvalitetnu izmjenu zraka u prostorijama. Naravno, za cjelovit rad sustava potrebna je i integracija kuhinjske nape, sustava za zagrijavanje sanitarne vode, vanjskih termostata, elektromotornih pogona prozora itd.
                Sve u svemu, sustav za održavanje temperature u stanju je potpuno automatski održavati optimalne životne uvjete poštujući stroge zahtjeve niskoenergetskog stambenog objekta.


PROTUPROVALNI SUSTAVSlika 1 – raspored modula protuprovalnog sustava
                Kao i ostali sustavi, i protuprovalni sustav je integriran u napredni sustav automatizacije. Radom sustava upravlja komandna (upravljačka) jedinica. Radi lakšeg nadzora objekta protuprovalni sustav je podijeljen u dvije zone: prizemlje i prvi kat.
                Informaciju o provali sustav dobiva putem senzora: IC senzora, kombiniranih IC i mikrovalnih senzora, magnetnih kontakata za prozore i vrata, udarnih kontakata za staklene površine i zaštitnih šinja – IC barijera (slika 2). Na slici 1 vidimo raspored modula po objektu. Za nadzor prostorija i dvorišta služe IC detektori; u slučaju promjene temperature u „vidnom polju“ senzora komandna jedinica dobiva informaciju o promjeni i uključuje alarm. U dnevnom boravku, dvorištu i hodniku postavljaju se kvalitetniji i precizniji kombinirani IC i mikrovalni senzori. Galerija je zaštićena zaštitnim šinjama koje stvaraju nevidljivu barijeru čijim prolaskom se aktivira alarm.
                Prozori i vrata zaštićeni su magnetnim kontaktima; u slučaju otvaranja razdvajaju se kontakti i putem prilagodnog modula šalju informaciju u komandnu jedinicu. Staklene površine zaštićene su udarnim kontaktima koji se aktiviraju razbijanjem stakla. Postoje i kontakti za nadzor roleta, žaluzina, garažnih vrata i slično.
                Uključenje alarma odvija se na više načina: transponderskim ključem kraj ulaznih vrata ili numeričkom tipkovnicom u dnevnom boravku i na galeriji. Protuprovalni sustav se u čitavom objektu uključuje transponderskim ključem prilikom izlaska iz objekta. U dnevnom boravku moguće je uključiti protuprovalni sustav u zoni 2 – nadzor prvog kata i ulaza sa balkona. Prilikom odlaska na spavanje tipkovnicom na galeriji uključuje se protuprovalni sustav u zoni 1 – prizemlju. Tako je objekt djelomično zaštićen i kada boravimo u spavaćoj sobi na katu. Upravljanje protuprovalnim sustavom može se uključiti i u scenarij.
                U slučaju aktiviranja protuprovalnog sustava uključuju se sirene: vanjska, unutarnja u dnevnom boravku i unutarnja u spavaćoj sobi. Istodobno je moguća i dojava dežurnoj zaštitarskoj službi putem GSM pozivnika. Protuprovalni sustav opremljen je vlastitim napajanjem za slučaj nužde.
                U sklopu protuprovalnog sustava nalazi se i „sigurna soba“ sa protuprovalnim vratima, sustavom za sprječavanje krađe – sustavom pasivnog i aktivnog otpora, komunikacijskim uređajima itd. Pozicija i oprema sigurne sobe neće biti opisana.
                Opisanim sustavom (uz neke nespomenute dodatke) zaštita objekta je potpuna, jednostavna za upravljanje i maksimalno učinkovita. U protuprovalni sustav mogu se priključiti i bežični senzori u garaži, radioni itd.
Slika 2 – modularni elementi protuprovalnog sustava


SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE


Slika 3 – raspored elemenata tehničke zaštite
                Iako sustav tehničke zaštite pripada pod sigurnosno – nadzorni sustav objekta, radi lakšeg razumijevanja razmatrat ćemo ga kao posebni sustav. Sustav tehničke zaštite služi za nadzor ispravnog rada ostalih sustava te za nadzor i sprječavanje kvarova i opasnih situacija koje bi mogle prouzročiti štetu u objektu.
                Neželjene situacije možemo podijeliti u dvije kategorije: smetnja (nestanak pritiska vode i napona u gradskoj mreži) što zahtijeva tek osnovne radnje i pružanje informacije o događaju, i kvar (radi kojeg može doći do nastanka štete). U slučaju kvara sustav tehničke zaštite poduzima radnje za sprječavanje nastanka opasnih situacija i težih posljedica uzrokovanih kvarom.
Slika 4 – elementi sustava tehničke zaštite
                U slučaju nastanka smetnje sustav zaštite pruža nam informaciju o smetnji putem signalizacije na upravljačkoj jedinici ili putem dojavnika. U slučaju nestanka električne energije sustav uključuje rezervne izvore napajanja i preusmjerava električnu energiju na potrošače koji moraju kontinuirano biti u pogonu. U taj segment sustava spada i sustav ponovnog uklopa zaštitne sklopke i sustav nadzora stanja automatskih osigurača osjetljivih uređaja. Što se pak tiče vodoopskrbe, u slučaju nestanka vode u gradskoj mreži sustav prebacuje napajanje vodovoda na pomoćni izvor i pruža nam informaciju o radnji.
                Kvarovi su mnogo opasniji zbog teških posljedica koje mogu nastati kao posljedica kvara. Na primjer, u slučaju istjecanja gradskog plina može doći do eksplozije, požara ili gušenja. Ugljični monoksid je opasniji jer nema boju ni miris, a u slučaju nakupljanja u prostoriji može doći do gušenja i smrti. Za sprječavanje posljedica uzrokovanih istjecanjem plina ili nakupljanjem ugljičnog monoksida služe senzori za plin i ugljični monoksid (CO). Senzori za detekciju plina i ugljičnog monoksida smještaju se u kuhinju na mjesto u blizini poda i mogućeg izvora kvara (plinske pećnice, ploče za kuhanje i sl.). Nadalje, senzori za plin i ugljični monoksid postavljaju se i u kotlovnicu, kao i u sve ostale prostorije u kojima se nalazi plinski priključak i uređaj sa otvorenim plamenom. Pri detekciji plina sustav putem elektromagnetnog ventila zatvara dovod plina (slika 4). Nadalje, sustav može uključiti ventilaciju i otvoriti prozore radi provjetravanja, pod uslovom da navedenom radnjom ne prouzroči iskrenje. Kod istjecanja ugljičnog monoksida sustav može zatvoriti dovod plina (kao uzroka nepravilnog sagorijevanja), te uključiti ventilaciju i otvoriti prozore. U oba slučaja, kao i u svim ostalim slučajevima nastanka kvara, uključuje se signalizacija putem sirene i dojavnika.
                Prostorije sa vodovodnim priključcima opremaju se sustavom za zaštitu od istjecanja vode – protupoplavnim sustavom. U kuhinju, kupaone i zahode ugrađuju se bežični senzori za vodu koji u slučaju istjecanja vode po podu prostorije prosljeđuju informaciju komandnoj jedinici putem modularnih prijemnika. U tom slučaju sustav zatvara elektroventil glavnog dovoda vode, isključuje pumpe dopunskog napajanja i uključuje signalizaciju – alarm.
                Što se tiče sustava za zaštitu od požara preporučujem ugradnju kvalitetnog neovisnog sustava sa vlastitom centralnom jedinicom, dojavnikom i rezervnim napajanjem. U prostorije gdje postoji povećana opasnost od požara ugrađuju se kombinirani senzori topline i dima. U slučaju požara aktivira se protupožarni sustav koji uključuje sirenu i dojavu vatrogasnoj postaji,zatvara protupožarne zaklopke na ventilacijskom sustavu kotlovnice i prosljeđuje informaciju o požaru kontrolnoj jedinici putem prilagodnog sučelja. Sustav tehničke zaštite tada poduzima radnje zaštite: isključuje rad ventilacijskog sustava, zatvara sve zaklopke na ventilaciji, zatvara dovod plina, isključuje glavnu sklopku električne instalacije, zatvara prozore i uključuje dojavu. Nakon gašenja i otklanjanja uzroka požara postoji mogućnost uključenja nadziranog odimljavanja – uključenja ventilacije i otvaranja svih prozora.
                Na slici 4 sa desne strane prikazana je integracija uređaja i ostalih sustava u sustav tehničke zaštite putem prilagodnih sučelja za kontakte. U slučaju toplinske pumpe, bivalentnog spremnika i solarnog sustava nadzire se rad internog (ugrađenog) sustava zaštite; u slučaju pregrijavanja ili kvara prosljeđuje se informacija kontrolnoj jedinici, koja pak poduzima dodatne radnje zaštite i uzbunjivanja. Zaštita od nevremena služi za zatvaranje prozora u slučaju jake kiše ili vjetra, kako bi se spriječila poplava nastala od kiše nošene vjetrom.
                U sustav tehničke zaštite može se integrirati i zaštita od povratnih voda, zaštita od pregrijavanja prostorija, nadzor navodnjavanja, zaštita od smrzavanja i slično. Kvalitetan sustav tehničke zaštite pružit će maksimalnu sigurnost stambenom objektu i njegovim žiteljima.


VIDEO NADZOR I SUSTAV ZA KONTROLU ULAZA

Slika 5 – raspored elemenata video nadzora objekta i kontrole ulaza
                Ulazimo u područje iznimno velikog broja mogućnosti; video nadzor (CCTV) i kontrola ulaza mogu se izvesti na maltene bezbroj načina zbog šarolikog spektra proizvoda namijenjenih za tu svrhu. Na slici 5 i 6 prikazan je odabir elemenata za video nadzor i kontrolu ulaza koji je integriran u sustav automatizacije.

Slika 6 – principijelna šema povezivanja elemenata za video nadzor i kontrolu ulaza
                Što reći o sustavu koji se može ugraditi na bezbroj načina? Naš odabir je sustav ožičen dvožilnim kablom, sa pet kamera: jedna u pozivnom panelu pred ulaznim vratima i četiri unutarnje kamere za nadzor hodnika, dnevnog boravka, galerije i sobe na katu koja se može koristiti kao dječja soba. Nadzor se vrši na upravljačko – nadzornim jedinicama u dnevnom boravku i spavaćoj sobi, no postoji i mogućnost proširenja na ostale prostorije, ovisno o tipu i veličini objekta. Dodana su i tri portafona za komunikaciju i otvaranje vrata, a moguća je i međukomunikacija. Portafonsku funkciju mogu imati i ostale komandno – nadzorne jedinice u objektu.
                Sustav se može opremiti i sa vanjskim kamerama, uređajem za snimanje, sučeljem za integraciju sa TV prijemnikom, protuprovalnim sustavom, daljinskim nadzorom, kontrolom pristupa… Uglavnom, mogućnosti sustava su velike i mogu se primijeniti za sve zahtjeve i u svakom objektu. 


AUDIO – SUSTAV


Slika 7 – zone i elementi audio – sustava u objektu

Slika 8 – princip rada audio - sustava
                Napredni sustavi inteligentne kuće uključuju i audio sustav. U sklopu ponude elemenata (modula) za izvedbu naprednih tipova instalacije nalaze se i modularni elementi audio – sustava: zvučnici, pojačala, konektori, upravljački elementi, FM prijemnici, priključna mjesta za mobilne telefone i playere… Naravno, opisani elementi integriraju se u cjelinu putem BUS linije ili namjenske BUS linije za audio sustav (linije plave boje na slici 7), čija je funkcija identična klasičnoj BUS liniji.
                Kućni audio sustav podijeljen je na izvore zvuka (FM prijemnik, RCA priključak, MP3 player), module za upravljanje glasnoćom, odabirom pjesama itd. (koji u sebi mogu imati integrirana pojačala), zatim od pojačala, zvučnika, pozivnika itd. Audio sustav može se podijeliti na više zona sa neovisnim upravljanjem i izvorom zvuka u svakoj zoni. U našem slučaju objekt smo podijelili u četiri zone: dnevni boravak, galerija, radna soba i spavaća soba. Svaka prostorija opremljena je zvučnicima, pojačalima i elementima za upravljanje. U audio – sustav dodani su i pozivnici pomoću kojih možemo ostvariti komunikaciju unutar objekta.
                Audio – sustav može se izvesti na mnogo načina. Uz upravljanje modulima može se izvršiti i upravljanje daljinskim upravljačem ili modulima za nadzor i upravljanje opremljenim dodirnim ekranima u boji. O odabiru video i audio sustava potrebno je brižno planiranje od strane stručnih osoba, uz poštivanje vaših želja i potreba.

UPRAVLJANJE, NADZOR I KOMUNIKACIJA


Slika 9 – nadzorno upravljačke jedinice u objektu
                Iako smo do sada prikazali neke mogućnosti upravljanja i nadzora naprednog sustava, u ovom poglavlju otići ćemo i korak dalje – sustav ćemo opremiti i multimedijskim video – zaslonom od 10 '' koji služi za upravljanje i nadzor rada sustava, kao video – portafonsko mjesto, ili Internet preglednik. Smješten je na preglednom i pogodnom mjestu u dnevnom boravku, i služi kao multifunkcijsko središnje mjesto naprednog sustava.

Slika 10 – izgled nadzorno – upravljačkih modula i sučelja
                U radnoj sobi nalazi se zaslon osjetljiv na dodir koji također služi za nadzor i upravljanje i kao video – portafonska jedinica. U kotlovnicu je ugrađen nadzorni i upravljački modul sa dodirnim ekranom koji služi prvenstveno za uhodavanje, nadzor i podešavanje rada sustava za održavanje temperature, vodoopskrbnog sustava i tehničke zaštite objekta. U spavaću sobu ugrađena je jedinica za upravljanje i nadzor te video – portafoniju sa središnjim nadzorno – upravljačkim modulom i modulom video – portafona.
                Primjećujemo da su upravljačko – nadzorni moduli opremljeni dodirnim ekranima. Nadzor i upravljanje vrši se putem vrlo jednostavnih i razumljivih korisničkih sučelja. S druge strane pak rad samog sustava briga je stručnih osoba; ugradnju, uhodavanje i podešavanje sustava obavljaju isključivo stručnjaci, stoga vas ne treba zabrinjavati kompliciranost izvedbe samog sustava.
                Naravno, kao šećer na kraju dolazi mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja cjelokupnim sustavom putem mobilnih uređaja ili računala.

                

SUPERINTELIGENTNA KUĆA - "NO SWITCH"


Slika 1 – raspored elemenata supernapredne instalacije
                Postoji li još napredniji sustav automatizacije, pod uslovom da ne spada u SF tehnologiju i da nije katastrofalno skup? I kako bi taj sustav mogao izgledati?
                Ruku na srce, unatoč što se spomenuti sustav može izvesti pomoću elemenata koji su standardizirani i dostupni na tržištu, ipak bi bio – skup. Zašto?

Slika 2 – korisničko sučelje za podešavanje sustava na središnjem upravljačkom modulu
                Naime, ne radi se o sustavu nadzornih kamera i računalima za praćenje kretanja u prostorijama; iako takvi sustavi postoje, cijena im paprena! Namijenjeni su za velike poslovne ili zaštićene objekte, pa ne dolazi u obzir ugradnja u stambeni objekt; cijena sustava mogla bi premašiti ukupnu cijenu svih građevinskih radova, stolarije, instalacija, interijera itd.
                U našem slučaju radi se o IC modulima za nadzor kretanja i prilagodnim sučeljima, koji se, nažalost, radi specifičnosti svakog objekta moraju pojedinačno projektirati i izraditi „po mjeri“. I to je jedini razlog znatno više cijene sustava. Ostali moduli, uređaji i sučelja standardni su i jednostavno ih je ugraditi i uhodati.
                U čemu je kvaka? Pogledajmo sliku 1. Na njoj su prikazani SVI, ponavljam: svi prekidači potrebni za naš objekt! Radi se o prekidačima namjere. Ostalim radnjama sustav u potpunosti upravlja bez potrebe za našim sudjelovanjem. Kako sustav radi?
                Najvažniji elementi sustava su već spomenuti nadzorni elementi za praćenje kretanja osoba po prostorijama, kao i njihovom broju; radi se o jednostavnim IC senzorima i sučeljima – logičkim modulima za prijenos informacije u komandnu (upravljačku) jedinicu. Objekt se oprema sa znatno većim brojem senzora (termostata, toplinskih senzora, presostata, luksomata…) koji komandnoj jedinici daju informacije o stanju u prostorijama i okolini. Nadalje, uređaji se opremaju strujnim senzorima kako bi komandna jedinica prepoznala naše radnje i na osnovu toga prilagodila rad sustava. I na kraju potrebno je precizno i dugotrajno uhodavanje sustava, puno kompliciranije nego kod napredne instalacije.
                Što sustav pruža? Sustav nadzire naše kretanje, broj osoba u prostorijama i naše radnje i na osnovu toga obavlja radnje koje smo do sada morali raditi ručno: upravljanje rasvjetom, protuprovalnim sustavom, audio – sustavom, grijanjem itd. U načelu kvalitetan supernapredan sustav u potpunosti može zadovoljiti sve naše potrebe za radom svih sustava; mogao bi proći dan a da nijednom ne pritisnemo prekidač na zidu! Naime, kako se krećemo objektom sustav nam uključuje rasvjetu, gasi rasvjetu u prostorijama koje smo napustili, upravlja ventilacijom obzirom na broj osoba u prostoriji itd.
                Jedini upravljivi elementi instalacije prikazani su na slici 1: prekidači NAMJERE! Radi se o prekidačima pomoću kojih sustavu dajemo informaciju o specifičnim radnjama koje želimo učiniti: kupanje (priprema kupaone – podizanje temperature), kuhanje (upravljanje napom i ventilacijom), spavanje (prebacivanje sustava na noćni rad) i buđenje (što može biti samo noćni posjet zahodu ili jutarnje buđenje – sustav će prepoznati našu namjeru. U slučaju buđenja pomoću budilice sustav se sam prebacuje u aktivan rad).
                Koje su prednosti? Prednost je u podjeli rada svih sustava na velik broj zona: svaka prostorija može predstavljati jednu zonu. Pošto sustav zna gdje se nalazimo, izvršit će isključenje svih nepotrebnih sustava u prostorijama gdje ne boravimo (svjetlo, grijanje, audio sustav), a uključit će potrebne (protuprovalni sustav). Nadalje, upravljanje rasvjetom, roletama i prozorima također će biti automatizirano prema našem kretanju po objektu, vanjskoj temperaturi i osvjetljenju i sl. U slučaju uključenja pojedinih uređaja (TV prijemnik) sustav će automatski prilagoditi nivo osvjetljenja prema našim potrebama.
                Sve u svemu, superinteligentan sustav je sustav budućnosti. Unatoč malom broju elemenata vrlo je skup, uhodavanje je dugotrajno i mukotrpno, ali je krajnji proizvod sustav koji će umjesto nas izvršiti sve radnje upravljanja kako bi nam omogućio bezbrižan život u najvećem komforu.